Nieuws

Winnaars Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020 bekend!

25 september 2020

Bekijk de finale terug t/m 18 oktober!
Op vrijdag 18 september vond de finale plaats van de Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020. De uitdaging lag in de vraag: ‘Hoe kunnen we de leefbaarheid in wijken & buurten verbeteren?’ Het programma Leefbaarheid en Veiligheid van het ministerie van BZK heeft bewoners, wijkprofessionals en buurtmakers opgeroepen om hun beste idee of (bestaande) project in te sturen, waarmee zij in hun wijk of buurt aan de slag willen gaan. 

Lees meer

Kamerbrief voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid

31 maart 2020

Uit recente onderzoeken komt naar voren dat het over het algemeen goed gaat met de leefbaarheid en veiligheid in ons land, maar dat het tegelijkertijd met een aantal gebieden de verkeerde kant op dreigt te gaan. Het gaat om gebieden waar sprake is van een - overigens per gebied uiteenlopende - combinatie en cumulatie van opgaven op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid.

Lees meer

Naar een wendbare wijkaanpak: 'Werken aan vitale wijken'

15 maart 2020

Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Met die vraag startte Platform31, samen met het G40 stedennetwerk de learning community ‘Werken aan vitale wijken’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van deelnemers en inspiratie van experts, zijn in vijf kennisbijeenkomsten bouwstenen en randvoorwaarden onderzocht voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de huidige beleidsagenda.

Lees meer

NOS item: 'Als we niks doen dan wordt het hier een ghetto'

03 februari 2020

Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Elders in het land is dat 6 procent. De leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken van het land neemt verder af, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!