Naar een wendbare wijkaanpak: 'Werken aan vitale wijken'

15 maart 2020

Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Met die vraag startte Platform31, samen met het G40 stedennetwerk de learning community ‘Werken aan vitale wijken’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van deelnemers en inspiratie van experts, zijn in vijf kennisbijeenkomsten bouwstenen en randvoorwaarden onderzocht voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de huidige beleidsagenda.

Na ruim vijf jaar lokaal gestuurde wijkvernieuwing is er geen eenduidige, nieuwe werkwijze gevonden om wijken en buurten voor afglijden te behoeden. De vraag is of die er ooit komt. Iedere wijk is immers anders, en de noodzaak om lokaal maatwerk te leveren is een van de dragende concepten van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid. Wel zijn door jaren van zoeken, experimenteren en uitproberen de contouren van de nieuwe wijkaanpak scherper geworden. Die bevat zowel elementen van de vroegere planmatige werkwijze, als van de meer flexibele, impressionistische en op experimentele leest geschoeide aanpakken uit het post-GSB/ISV-tijdperk.

Lees meer